ក្រុមហ៊ុន Shenzhen Reidz តិចខូអិលធីឌីគឺជាក អ្នកជំនាញខាងផលិតភ្លើងបំភ្លឺឌីអេចអេនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ ។ ផលិតផលចំបងរបស់យើងគឺ៖ ពន្លឺដែលដឹកនាំដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ, បំពង់អឹម។ ម។ ស៊ី។ អិម។ អិម។ អិម។ ឌី។ អិម។ ភី។

អាន​បន្ថែម

ផលិតផល​ពិសេស